7 tips för att hitta rätt IT-konsult

“My job is to help my clients ask better questions. 
My mentor taught me, ’Ask a better question, get a better answer.” 

– Richie Norton

För några dagar sedan lyfte IDG och Computer Sweden en aktuell fråga; konsten att hitta erfarna och kompetenta IT-konsulter. I deras analys framgår att allt fler seniorkonsulter väljer att jobba antingen för sig själva eller som anställda i ett mindre bolag framför en anställning hos de stora IT-jättarna. Vad betyder det här för dig som står inför valet av IT-konsult, vad är viktigt att tänka på? Vi listar här sju frågor du bör ställa dig när du står i valet och kvalet!

Din utmaning: Som köpare av IT-konsulttjänster finns det i dag en större djungel att leta IT-kompetenser i och det kräver en noggrann sourcing-process hos dig som beställare och en välutvecklad leverantörsstyrning. Vilka frågor skall jag ställa för att vara säker på att välja rätt?

Vilken typ av kompetens är jag i behov av?

 I Computer Swedens analys framgår att behovet av kompetenser inom nya områden så som molntjänster med en kunskap om hög säkerhet och det juridiska ansvaret ökar. Detta medan behovet av mer traditionell kompetens med ett mer renodlad tekniskt inriktning avtar. Det sker en stor förändring i behovspaletten kring IT-konsulttjänster, där vi går från tekniskt behov, till mer analytiska och strategiska behov. Var noga med att leverantören förstår hela ditt behov.

Om vi tittar på hur våra specialistkonsulter hos Asitis utvecklas och tillskansar sig nya kompetenser, så ligger ofta svaret i ett nära samarbete med kunden, där vi har möjlighet att penetrera behovet och skapa en god behovsanalys baserat på deras affärsmodell och företagsidé. Detta är också något som analysföretaget Radar Ecosystem identifierat som en faktor för framgång i sin analys, då endast 31% av kunderna upplever att konsultleverantörerna förstår företagets kärnverksamhet och affärsidé.

Är storlek på bolaget en garant för kvalitet?

Samtidigt som behovspaletten snabbt förändras så finns nu även utmaningen i att hitta de mer erfarna och seniora konsulterna. De med mer än 10-15 års erfarenhet inom gebitet ratar de stora IT-jättarna och återfinns oftare i mindre företag. Närmare bestämt återfinns 76% av de seniora konsulterna i små eller medelstora företag. De mindre eller medelstora IT-konsultleverantörerna, har dessutom i regel kortare led som ger effektivare kontaktytor och möjliggör för konsultleverantören att skapa sig en mer ingående bild av din affärsidé och behov.

Hos de större IT-konsultbolagen finns dock fördelar som stora resurspooler med säkra leveranstider och trygghet i att de funnits länge på marknaden.

It-konsulter Asitis

Siktar du på en långsiktig relation? 

Det har det blivit allt viktigare att också bygga ett partnerskap mellan konsultbolag och kund. Att partnerskapsmodellen börjat ersätta det traditionella kund/leverantör-förhållandet har att göra med nya kundbehov som uppstår är starkt kopplade till affärsmodellen. Tryggheten skapas i att ditt konsultbolag förstår dina behov, är bekant med din kärnverksamhet och förstår dina målsättningar och därmed lättare kan erbjuda rätt lösningar vid rätt tillfälle.

Finns det personliga mötet i fokus?
Många vet att det kan vara svårt att bygga relationer om det inte finns utrymme för det personliga mötet, tillfällen där man ”hittar” varandra både i verksamheten och som människor. Det är människan som framställer krav eller behov och som tar emot förfrågan. Hur sannolikt är det att man ”förstår” varandra om det fysiska mötet inte fått ta plats? Genom att lära känna varandra skapas en förståelse för hur kravställare och utförare kommunicerar, vad som behöver förstärkas och vad som kan falla under hygienfaktorer. Så se till att det finns utrymme för det personliga mötet.

Brinner de för uppdraget? 
Hur kommunicerar konsulten om sina tidigare uppdrag, finns det en glöd, passion och intresse? En person som i engagemang tar sig an en uppgift har större möjlighet att lösa den, då denne går utanför sina ramar för att finna lösningen. Genom att ge konsulten friare tyglar och större inflytande ökar också entusiasmen och kompetens byggs.

Finns de tillgängliga då problem kan uppstå?
Hur ser kontaktytorna ut? Är du hänvisad till en generell kanal eller har du möjlighet att nå rätt person då behovet uppstår? Att skapa trygghet i att enkelt nå konsulterna då frågor eller problem uppstår är en hygienfaktor anser vi.

Och så var det det här med senior vs junior…
Självklart ska din konsultleverantör eller ditt konsultföretag erbjuda dig konsulter med rätt kompetenser. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att många gånger kan en seniorkonsult lösa samma uppdrag som en juniorutvecklare med specialinriktning, då den sammantagna erfarenheten och kunskapen inom de primära programspråken och databas /datalagringen uppbyggnad kan vara viktigare, än en specifik spjutspetskompetens men den optimala lösningen är att hitta ett samarbete mellan de båda.

Så vårt sammanfattande råd från oss är att titta på hur ser konsultleverantörens sammantagna erfarenhet ser ut, förstår den mig, har den sett mitt behov och har den rätt kompetenser?

Tycker du att det fortfarande är en djungel? Vi kan hjälpa dig reda ut begreppen! Ta gärna kontakt med oss så tar vi dig vidare.

Vid pennan/ Lotta Fred