Integrera mot Cloudware

Cloudware API gör det möjligt för utvecklare att få tillgång till och integrera andra tjänster med funktionalitet i Cloudware för att kunna skapa nya tjänster. Asitis utvecklingsstrategi bygger på ett ”komponent-tänk” där specialiserade mikrotjänster kommunicerar via API:er. Detta möjliggör återanvändning av tjänster och enkelt utbyte av tjänster.

Alla API:er finns dokumenterade på Asitis Cloudwares dokumentationssida för API, Azure Portal. Azure Portal innehåller bland annat verktyg för att enkelt ge en bra överblick över tillgängliga API:er per miljö.

Vid behov av t ex kundanpassningar eller integration mot externa produkter, kan specifika API:er tas fram.

Skapa ditt konto i Azure Portal genom att kontakta Asitis via e-post: support@asitis.se så hjälper vi dig igång!

Ladda ner Cloudware Whitepaper

Ladda ner Cloudware teknisk information

Ladda ner Cloudware Pressrelease

Vill du veta hur vi jobbar?

Vill du kontakta oss?

Vill du jobba hos oss?