Migrerings- och integrationskonsulter – Vi tar ditt projekt från start till mål

Asitis startade en gång i tiden som ett konsultbolag mot inkassobranschen och hade redan då några av landets mest eftertraktade integrations- och migrationsspecialister arbetandes här. Sedan dess har vi lyckats förvärva fler experter och dessutom utbildat nya förmågor. Vi har byggt smarta verktyg  för att automatisera processerna och har samlat på oss en stor hög med kunskap genom åren.

Vår spetskompetens finns på inkassosidan men oavsett bransch vågar vi påstå att du kommer bli mer än nöjd om du anlitar oss i projekt som rör it-arkitektur, integrationer, konverteringar eller migreringar.

 

Asitis och Aptic har gått samman, kontakta oss via Aptics hemsida.

asitis-migrering-och-integrationskonsulter_2

Vad kan vi göra för dig?

Våra konsulter har stor erfarenhet av konverteringsarbete och övrig datahantering i samband med sammanslagning av bolag, bolagsköp och liknande. Vi använder optimala verktyg som vi själva utvecklat för ändamålet och är marknadsledande på området.

Migrering och konvertering

Konvertering, tvätt och migrering av stora datamängder är vår specialitet. Läs mer längre ner på sidan!

  • Vi analyserar datamängd, kvalitet och process
  • Våra smarta verktyg optimerar processerna
  • Löpande uppföljning för optimalt utfall

Integrationer

Med en agil process som identifierar möjliga problem och lösningar på dessa minimerar vi ”krockar” mellan systemen som skall integreras och ser till att ditt integrationsprojekt blir ett lyckat sådant.

  • Analys av befintliga systems integrationsmöjligheter 
  • Anpassning och optimering av kopplingar

Inkassokonsulting

För dig som arbetar med inkasso är vi partnern som hjälper till att analysera och optimera dina flöden och automatisera dina processer för att du skall kunna erbjuda dina kunder bästa möjliga service.

  • Analys av befintliga processer
  • Förslag på automatisering där det idag sker manuella processer
  • Smarta produkter för in- och utflöde i ditt inkassosystem

Migreringar

Ett migreringsprojekt är en agil process och nyckeln till ett lyckat projekt ligger i att kontrollera utfallet i varje steg.

Vid migrering till ett nytt system analyseras källsystemets data för att identifiera var i målsystemet det ska placeras. Vid behov tvättas och transformeras data från källsystemet för att fungerar korrekt i målsystemet. Via optimerade algoritmer och effektiva verktyg automatiseras processer och iterativa tester genomförs. Med djup kunskap, stort engagemang och flexibilitet utöver det vanliga, tar vi oss an ditt migreringsprojekt, oavsett storlek och oavsett system.

För att ge dig snabbast möjliga resultat och bra kvalitet har vi egenbyggda verktyg som automatiserar processen. Med en hundraprocentig lyckandegrad i våra projekt kan du vara trygg med att vi hjälper dig hela vägen i mål.

Migrering och Integrationskonsulter

Hur går våra migreringsprocesser till?

  • Analys

    I tight samarbete skräddarsyr vi ditt projekt efter dina önskemål.

  • Kartläggning

    En process som pågår under hela projektet och när något är klart skickas det vidare för implementation.

  • Implementation och Migrering

    En process som pågår under hela projektet och när något är klart migreras det till en eller flera testmiljöer.

  • Testning och analys

    I detta steg testas och analyseras den migrerade datan och feedback skickas för kartläggning och implementation.

  • Klart!

    När du är nöjd med resultatet avslutas projektet.

Analys

I tight samarbete skräddarsyr vi ditt projekt efter dina önskemål.

Kartläggning

En process som pågår under hela projektet och när något är klart skickas det vidare för implementation.

Implementation och Migrering

En process som pågår under hela projektet och när något är klart migreras det till en eller flera testmiljöer.

Testning och analys

I detta steg testas och analyseras den migrerade datan och feedback skickas för kartläggning och implementation.

Klart!

När du är nöjd med resultatet avslutas projektet.

Så här säger våra kunder

I kundutvärderingar har Asitis ofta lyfts fram som den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt. För oss har de mest betydelsefulla lärdomarna inte enbart varit teknikorienterade utan de har legat i de processer kring hur man utför arbetet och hur det påverkar människors vardag.

Det är en iterativ process där kunden sitter på kontrollen. Vi sätter kunden i fokus för att underlätta och ge trygghet under processen.

I videon får du höra en av våra kunder berätta hur det är att jobba med oss.

”Nu på morgonen fick vi klartecken att portföljen framgångsrikt är i produktion. Stort tack till dig och ditt team. Jag är mycket imponerad över kvalitén och smidigheten i er leverans. Tacka ditt team från mig.”

– Projektledare hos kund för en mindre portföljmigrering 2019

”Vilken ära och glädje att ha fått arbeta med er i detta projekt! Er insats och medverkan har verkligen gjort en avgörande skillnad, ni är alltid lika proffsiga och problemlösande, stadiga och målfokuserade.” 

– Projektledare hos kund för större migreringsprojekt 2015-2017

”Helt grymt jobb. Vi hade aldrig klarat detta utan er! Långt utöver det man förväntar sig av någon.”

– Projektledare hos kund för mindre migreringsprojekt 2018

”Jag vill sända ett stort tack för utmärkt samarbete i alla utmaningar vi stött på, både i migreringsprojektet, i kundimplementationer och i det vardagliga arbetet. Utan er hade det inte gått, ni är mina hjältar!! Gott nytt 2017, jag hoppas vi ses i inkassovimlet någon gång i framtiden!”

– Projektledare hos kund för större migrerings- och integrationsprojekt
2014-2016

Läs mer om våra tidigare konsultuppdrag

Våra produkter för effektivare inkassohantering

AsiPayIn – Riktigt smart betalningsmatchning

Undermåliga eller ibland t.o.m. obefintliga referenser på betalningar skapar problem för alla företag som hanterar stora mängder med inbetalningar dagligen. Asitis har därför byggt AsiPayIn som på ett smart sätt automatiserar matchningen och därmed minskar administrationen kring oplacerade betalningar avsevärt. AsiPayIn blir dessutom bättre på att matcha ju mer den används!

AsiPayOut – Den ultimata utbetalningshjälpen

Den ultimata produkten för att hantera utbetalningar av klientmedel och överinbetalningar från Nova eller annat affärssystem. Du sätter upp kriterier för hantering av betalningar beroende på om dessa skall göras till företag, myndigheter eller privatpersoner. Funktionalitet finns för att prioritera utbetalningar, samt attesthantering med mera.

AsiMail – Automatrapportering till klient

AsiMail effektiviserar klientrapporteringen och gör det enkelt och smidigt att hålla klienten informerad. Med automatiska utskick får ni säkrare och snabbare utskick av klientmedelsredovisningen per e-post.

PartialCopy – Testmiljö som du vill ha den

Har du också slitit ditt hår pga. för många, stora och dåligt uppdaterade testmiljöer?
Asitis PartialCopy hämtar data från produktionsmiljön och sätter upp en testmiljö åt er. Med PartialCopy har du möjlighet att välja vilken information som är relevant för testerna i fråga och på detta vis kan ni skapa flera testdatabaser med speciella syften och ni kan sätta upp mallar för olika testdatabaser samt scheman för uppdatering.

AsiDecide – Den effektiva bearbetaren

Har du flöden i din arbetsprocess som du skulle vilja effektiviseras och automatiseras? Genom att använda AsiDecide har du möjligheten till att göra just detta i eran miljö på ett enkelt och smidigt sätt. Via ett modernt och kraftfullt webbgränssnitt konfigurerar du snabbt ett flöde som tjänsten sedan kommer bearbeta. Frihet är en stor del av AsiDecide och möjliggör för ett stort antal flöden, några exempel är beslutsstödsystem, export av data, bearbetning av inkommande data, kommunikation med externa tjänster och mycket mer, det är bara fantasin som sätter sina gränser.

AsiRetur – Smidigt returnering av studsande kommunikation

Asitis AsiRetur är en produkt som enkelt och automatiskt hanterar brev som returnerats till inkassobolaget då adressaten är okänd. Med en handscanner scannas en streckkod på det returnerade kuvertet, vilket gör att ärendet helt automatiskt backas i inkassosystemet – utan att ett enda kuvert behöver sprättas upp! Efter detta är ärendet redo för att skickas igen med en uppdaterad adress. Enkelt och smidigt!

Vill du veta mer om vilka konsultuppdrag vi kan hjälpa dig med?

Våra integrations- och migreringskonsulter har stor erfarenhet av konverteringsarbeten och övrig datahantering i samband med sammanslagning av bolag, bolagsköp och liknande. Vi känner till branschens villkor och nödvändigheten med att genomföra större förändringar utanför ordinarie arbetstid. Du kan känna dig säker med att vi alltid använder smidiga processer och smarta verktyg som vi själva utvecklat för ändamålet och vi kan med stolthet säga att vi är marknadsledande på området.

Rådgivare Migrering och intregrationer

Lotta Fred Konsultchef Asitis

Vill du veta hur vi jobbar?

Vill du kontakta oss?

Vill du jobba hos oss?