Tidigare uppdrag

Våra konsulter har stor erfarenhet av konverteringsarbete och övrig datahantering i samband med byte av system, sammanslagning av bolag och liknande. Vi använder optimala verktyg som vi själva har utvecklat för ändamålet och är marknadsledande på området.

Vi har genom åren utfört såväl stora som små uppdrag. Nedan kan du läsa om några av dem.

2019

2019 Svenskt inkassobolag

Vi genomför just nu en migrering från ett legacy-system till inkassosystemet Aptic Arc. (Kompetenser: AS/400 IBM, MSSQL, API:er i målsystemet (Aptic Arc))

2018

2018 Europeiskt inkassobolag och återkommande kund

Migrering genomfördes från ett legacy-system till inkassosystemet Aptic Arc. Målsystemet var under projektet i produktion och innehöll stora mängder data. Projektet löpte under 12 månader och kunden var mycket nöjd. (Kompetenser: AS/400 iSeries, SSIS, SQL (MSSQL Oracle), API:er i målsystemet (Aptic Arc))

2018

2018 Svenskt inkassobolag

Migrering i mindre format genomfördes där data migrerades från gammal Novainstallation till befintlig produktionsinstallation av inkassosystemet Nova på annan ort. Migreringen inkluderade även transformering av gammalt dokumentarkiv. Projektet löpte under åtta månader med gott utfall. (Kompetenser: MSSQL, C#, ObjectBasic)

2015

2015 – 2017 Europeiskt inkassobolag

Den holländska verksamheten migrerades från AS/400 iSeries till inkassosystemet Aptic Arc. Utmaningen i detta projekt var att kunden sålt produktionsservern vilket ställde tydliga krav på leveransdatum. Utfallet av projektet blev trots detta över förväntan och gick i mål enligt tidsplan. (Kompetenser: AS/400 iSeries, SQL (MSSQL Oracle), API:er i målsystemet (Aptic Arc), SSIS, DBA)

2014

2014 – 2016 Europeiskt finansbolag

Den svenska verksamheten migrerades från AS/400 (IBM) till inkassosystemet Nova. Kunden var mycket nöjd med resultatet och samarbetet där Asitis även hjälpte dem med ett 40-tal integrationer i samband med migrering. Projektet löpte under ca 24 månader. (Kompetenser: AS/400, C#, SQL (MSSQL Oracle), ObjectBasic, SSIS, XML)

2012

2012 – 2013 Skandinavisk storbank

Den finska verksamheten migrerades från ett legacy-system till inkassosystemet Nova. Den stora utmaningen i projektet var att den enda personen med kunskap om målsystemet hade gått i pension och var svårtillgänglig. I och med detta så krävdes en noggrann genomgång och analys av system och data

En svårighet var att systemet byggde på en MainFramelösning med finska förkortningar på tabell- och kolumnnamn. Språkförbistringar blev en utmaning då inte alla kunde svenska eller engelska. Vi genomförde migreringen på 18 månader med lyckat resultat. (Kompentenser: AS/400, C#, MSSQL, ObjectBasic)

2011

2011 – 2013 Europeiskt inkassobolag

Den stockholmsbaserade verksamheten migrerades från Oracle till inkassosystemet Nova. I detta projekt var utmaningen att kunden valde att lägga ned stockholmskontoret under projekttiden med  resultatet att nyckelpersoner med kunskap om systemet ej längre fanns tillgängliga. Datat migrerades in i Nova på inkassobolagets huvudkontor. De använder samma system än idag med gott resultat. Projektet löpte under 18 månader. (Kompetenser: Oracle, C#, MSSQL, ObjectBasic)

2011

2011 – 2013 Europeiskt inkassobolag

Den göteborgsbaserade verksamheten migrerades från AS/400 till inkassosystemet Nova. Utmaningen i detta projekt var att kunden valde att migrera i 32 separata körningar istället för en stor migration. Körningarna kunde bara genomföras vid speciella tillfällen p.g.a ekonomiska avstämningar som behövde tas hänsyn till. Detta innebar att vi i större utsträckning schemalade skarpa migreringskörningar över helgdagar. Projektet genomfördes med mycket gott resultat och löpte över 24 månader. (Kompetenser: AS/400, C#, MSSQL, ObjectBasic)

2010

2010 – 2011 Skandinavisk storbank

Den danska verksamheten migrerades från ett legacy-system till inkassosystemet Nova. Projektet innefattade 42 bankkontor som centraliserades. Detta medförde 42 separata konverteringar. Ett utmanande projekt då inblandad personal från kundens sida under samma period omlokaliserades till ett centralt kontor. En stor utmaning i kommunikation och projektledning, Kunden var mycket nöjd med utfallet och använder än idag samma system. Projektet pågick under ca 24 månader. (Kompetenser: C#, MSSQL, ObjectBasic)

2008

2008 – 2009 Europeiskt finansbolag

Migrering skedde från Inkasso2000 till inkassosystemet Nova. Ett förhållandevis kort projekt som genomfördes på ca 1000 timmar och där kund fortfarande är aktiv i det valda systemet. (Kompetenser: Dos, Btrieve, MSSQL, Pascal, C++, ObjectBasic)

2002

2002 – 2008 Internationellt inkassobolag

10-talet större konverteringar genomfördes från Inkasso200 (DOS Btrieve) till inkassosystemet Nova under åren 2002-2008. Detta skedde vid företagsförvärv där data migrerades till nytt system. (Kompentenser: Dos, Btrieve, Novel Networks, SQL (MSSQL Oracle), Pascal, C++, ObjectBasic)

Vill du veta mer om vilka konsultuppdrag vi kan hjälpa dig med?

Våra integrations- och migreringskonsulter har stor erfarenhet av konverteringsarbeten och övrig datahantering i samband med sammanslagning av bolag, bolagsköp och liknande. Vi känner till branschens villkor och nödvändigheten med att genomföra större förändringar utanför ordinarie arbetstid. Du kan känna dig säker med att vi alltid använder smidiga processer och smarta verktyg som vi själva utvecklat för ändamålet och vi kan med stolthet säga att vi är marknadsledande på området.

Rådgivare Migrering och integrationer

Lotta Fred Konsultchef Asitis

Vill du veta hur vi jobbar?

Vill du kontakta oss?

Vill du jobba hos oss?