Onboarding, på vårt vis

”If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money.

But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood, sweat and tears”

– SIMON SINEK

Ett av förra årets hetaste buzzwords var Onboarding, en term som beskriver den strategi du som företag har vid nyrekrytering och hur man bemöter nyanställda. En onboardingstrategi kan innefatta allt från hur du som nyanställd introduceras i teamet, hur utrustning och tillgång till information presenteras, till hur man inkluderas i teamet och bygger en ”vi-känsla”.

Ett onboardingupplägg redan under rekryteringen hjälper den nyrekryterade att från start prestera och bidra till verksamhetens mål. Men framför allt så blir startsträckan kortare och den nyanställde får också lättare att föra över sina tidigare erfarenheter och kompetenser till företaget (för ni tar väl vara på de nyanställdas erfarenheter och kompetenser?). 

Vi på Asitis låter detta mind-set löpa som en röd tråd igenom all rekrytering. Oavsett position är det viktigt för oss att du som ny känner trygghet i vilka vi är, vad vi vill och vad vi förväntar oss av dig. Alltid med ett leende och öppna dörrar.

Men tänk om onboardingprocessen även går att tillämpa när du ska komma igång med en ny mjukvara? En onboarding för köp av nya tjänster och system?

Med detta i fokus tog vi fram en onboardingprocess för vårt nya molnbaserade factoringsystem – Asitis Cloudware.  Vi vet hur svårt det kan vara att komma igång med nya digitala tjänster, och faktum är att många app- och digitala tjänsteleverantörer många gånger missar att skapa en intuitiv och triggande upplevelse då de kodar nya produkter.

System kan ofta vara så fyllda av funktioner och inställningar för att passa allt och alla, att det blir avskräckande att ens knappa runt, och där tror vi man missar målet. Att passa alla innebär att det antingen uppstår förvirring om detta verkligen är produkten för dig, eller så skräms du av alla menyer och inställningar och får en känsla av att du inte har kontroll.

Vi har istället lyssnat på våra kunders rädslor och ”pains”, analyserat deras behov, vad som egentligen önskades mellan raderna. Samtidigt som vi är starkt medvetna om att vi verkar i en bransch som är tekniktung med utmanande kravställningar. Så att vara uppmärksam på vart trösklarna finns för våra användare har gett oss massor av insikter kring allt ifrån hur man kommer igång med ett nytt system till hur man rent praktiskt arbetar i det.

Med all denna information var det dags att börja skissa på en mjukvara för factoring som skulle vara tillgänglig, intuitiv, kompetent och triggande att använda. Vi ville att våra kunder skulle få ett skön känsla vid inloggning, snabbt se vad de behövde göra, var de behövde göra detta och hur resultatet skulle bli. Allt byggdes med kundens behov, beteenden och önskemål i fokus.

Med en färdig mjukvara var nästa steg att skapa en digital onboardingprocess för Asitis Cloudware. Nedan kan du se hur vi har delat upp processen i några få enkla steg för att skapa en bättre överblick.

  • Efter ett inledande möte eller samtal erbjuder vi en testinloggning så man får möjlighet att klicka runt i systemet och se hur Cloudwares intuitiva användargränssnitt leder användaren rätt i menyer och steg. Vi har optimerat informationsflödet i systemet så användaren främst ser det som behöver finnas för att kunna ta nästa steg. Dialoger och gränssnitt guidar användaren genom processen.
  • I nästa steg gör vi tillsammans en initial behovsanalys som innehåller frågor kring kundens flöden, avgifter och rutiner. Detta gör vi för att skapa rätt förutsättningar för att få det stöd och struktur som behövs för att alla behov ska uppfyllas. Efter att denna analys är genomförd, går vi in mer i detalj och presenterar ett flöde som skulle kunna fungera för er.
  • Nästa steg är att skapa roller, rättigheter och användare. Asitis hjälper till att sätta upp den hierarkiska rollstrukturen. Tillsammans gör vi även en analys av nuvarande och önskade API-integrationer för att anpassa er Cloudware-miljö till ert behov.
  • När Asitis satt upp miljön och har skapat roller och rättigheter är det dags för utbildning i alla funktioner och möjligheter. Asitis analyserar ert arbetssätt och ger tips och råd för smidigare processer. Hela tiden med kunden i fokus.

En onboardingprocess inte tar inte slut vid sista steget, utan är ett pågående arbete som skapar långsiktiga relationer. Vi vet att det är tillsammans med våra kunder vi fortsätter utvecklas och målet är alltid att förenkla och automatisera tunga processer.

Vill du veta mer om våra onboardingtankar, skriv till oss. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.