Time to Market

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change”

Charles Darwin

I en värld där teknologin utvecklas i ett rasande tempo blir time to market viktigare och viktigare för att inte bli omsprungen av konkurrenter. Men vad är time to market egentligen och hur jobbar vi med det på Asitis?

Time to market är tiden som det tar för en produkt att gå från idé till faktisk användning. Det inkluderar bland annat idéframtagning, design, utveckling, testning och lansering. Ju effektivare det arbetet kan göras, desto snabbare time to market kan du ha.

Resurseffektivitet eller flödeseffektivtet?

Det finns främst två olika sätt att arbeta med Time to Market; resurseffektivitet eller flödeseffektivitet. Dessa skiljer sig åt på det sätt att med resurseffektivitet flödar information från en person till en annan där varje person är specialist på sitt område medan man med flödeseffektivitet arbetar mer som team där alla är specialiserade inom området eller på produkten men har ungefär samma kompetenser.

Det finns naturligtvis för- och nackdelar med båda dessa arbetssätt. Resurseffektivitet fokuserar på att använda resurserna effektivt medan flödeseffektivitet fokuserar på den produkt som förädlas i verksamhetens flöden. Med resurseffektivitet arbetar varje person med det som man är bäst på men det kan innebära att arbete hopar sig för en specifik person vilket leder till att andra då får vänta på denne. Flödeseffektivitet fokuserar istället på att ett team skall jobba ihop och bli klara med respektive uppgift samtidigt. Det innebär också att man kan avlasta varandra i teamet vilket gör att det är enklare att nå deadlines.

Asitis Time to Market

Flödeseffektivet som agil utvecklingsmedtod

På Asitis arbetar vi främst med flödeseffektivitet där en agil utvecklingsmetod utgör grunden. Vi arbetar i tvåveckorssprintar och utvecklingen sker i tätt samarbete med kravställaren vilket gör att beslutsvägarna alltid är korta. Vi arbetar mot tydliga deadlines där vi tillsammans med kund specificerat vilken funktionalitet som skall innefattas i varje milstolpe. Alla inblandade team har största möjliga kundfokus och ser till att kommunikation och leverans mot kunderna sker enligt vad som är överenskommet.

Att identifiera eventuella flaskhalsar i vår produktion och eliminera dessa är ett ständigt pågående arbete. Utvecklingsavdelningen arbetar bland annat med att automatisera de delar som går att automatisera, tex vissa tester eller automatiska releaser. Allt för att få en snabbare time to market.

I vår nya produkt Cloudware försöker vi också se om det finns befintliga lösningar som vi kan integrera, vilket också är ett sätt att få en snabbare time to market då vi inte behöver utveckla delar som någon annan redan gjort. Dessa lösningar har utvecklats av företag som fokuserat just på den delen eller produkten, vilket gör att de oftast är ”top notch”

Asitis Cloudware fungerar på alla enheter

Vad är då fördelarna med att ha en snabb time to market?

Effektiv process

En övergripande tidslinje gör att teamet vet exakt vad som skall tas fram och kan därmed skapa deadlines baserad på ledtider. Därmed skapas möjlighet att beräkna kostnader och personalbehov utifrån projektets omfattning.

Bättre marginaler

Ju mer du kan om marknaden du arbetar med, desto bättre och effektivare lösningar kan du ta fram. På så sätt möter du marknadens behov snabbare och får en bättre lönsamhet.

Högre marknadsandelar

Om du lanserar smartare nyheter snabbare än dina konkurrenter får du ett övertag på marknaden vilket innebär högre marknadsandelar.

Håller konkurrensen bakom dig

En optimerad time to market gör att du håller konkurrenterna bakom dig och kan maximera den senaste tekniken och gör att du kan skapa nya marknadsfördelar för dig och din produkt.

4 starka fördelar med snabbare time to market:

1. Nyfikenhet

Var nyfiken på branschen du jobbar med, det gör att du får bättre förståelse och kan få nya idéer till förbättringar som marknaden vill ha och behöver.

2.  Identifiera flaskhalsar

Effektivt arbetsflöde gör att produkten uppfyller de ursprungliga kraven och blir klar enligt tidsplan. Se till att teamet kan avlasta varandra och att arbetet inte stannar upp om någon är borta.

3. Automatisera om möjligt

Att automatisera vissa delar av utvecklingen, t.ex. testning, gör att teamet kan fokusera på de delar där manuellt arbete krävs.

4. Tydliga och mätbara mål

Att ha omsättningsmål för produkten är kritiskt för att kunna mäta dess framgång. Det hjälper också teamet att hålla fokus på att göra rätt saker snabbt och effektivt.

 

Vid pennan/ Catharina Zabel